۱۳۹۲/۰۱/۰۹

#89

‫آنچه افکار عمومی می‌نامیم معمولاً احساسات عمومی است.‬
‫«بنجامین دیزریلی»‬

۱ نظر: