۱۳۹۲/۰۱/۱۴

#94

‫چقدر خوب بود اگر دو هفته تعطیلی به اندازۀ دو هفته رژیم گرفتن طول می‌کشید.‬
‫«ارل ویلسون»‬

‪Wouldn't it be nice if two weeks holiday seemed to last as long as two weeks on a diet?‬
‪Earl Wilson‬

۱۳۹۲/۰۱/۱۳

#93

‫اینجا مستخدم دولت خفته است، کسی که خدمت می‌کرد و در خدمت شیطان بود.
‫«سی. اچ. سیسون»‬

۱۳۹۲/۰۱/۱۲

#92

‫برای بازیافتن جوانیم هر کار بگویید حاضرم بکنم. جز ورزش کردن، صبح زود از خواب برخاستن و عضو مفیدی برای جامعه بودن.‬
‫«اسکار وایلد»‬

۱۳۹۲/۰۱/۱۱

#91

‫مدت‌هاست به این نتیجه رسیده‌ام که اگر کار حقیقتاً چیز دلچسبی بود پولدارها بیشترش را برای خودشان نگه می‌داشتند.‬
‫«بروس گروکات»‬

۱۳۹۲/۰۱/۱۰

۱۳۹۲/۰۱/۰۹

۱۳۹۲/۰۱/۰۶

#87

‫تا به حال هیچ نامزد انتخاباتی‌ای را دیده‌اید که در تلویزیون روی صحبتش با یک آدم پولدار باشد؟‬
‫«آرت بوخوالد»‬

۱۳۹۱/۰۴/۱۸

#85

تو دربارۀ تفاوت یک زن جوان با زن جوان دیگر مثل همۀ مردهای جوان سخت غلو می‌کنی.
«جرج برنارد شا»