۱۳۹۲/۰۱/۱۲

#92

‫برای بازیافتن جوانیم هر کار بگویید حاضرم بکنم. جز ورزش کردن، صبح زود از خواب برخاستن و عضو مفیدی برای جامعه بودن.‬
‫«اسکار وایلد»‬

۱ نظر:

  1. ‪To win back my youth... the is nothing I wouldn't do - except take exercise, get up early, or be a useful member of community.‬

    پاسخحذف