۱۳۹۱/۰۴/۱۸

#85

تو دربارۀ تفاوت یک زن جوان با زن جوان دیگر مثل همۀ مردهای جوان سخت غلو می‌کنی.
«جرج برنارد شا»

۱ نظر:

  1. ‪Like all young men, you greatly exaggerate the difference beween one young woman and another.‬

    پاسخحذف