۱۳۹۲/۰۱/۰۳

#86

‫هر آدمی به خوبی چیزی است که دوست می‌دارد.‬
‫«سال بلو»‬

۱ نظر: